Škola Programiranja

Cilj projekta je da se ljudi uz specijalizovane kurseve obuče
da rade na poslovima iz oblasti web developmenta.

Škola Programiranja Dobrodošli
o školi programiranja šta očekivati od kurseva

Šta možete da očekujete?

 • Kako su osmišljeni kursevi?

  Kursevi su sastavljeni iz manjih celina (npr. HTML/CSS, Sass, Git...) nakon kojih je polaznik osposobljen za rad u datoj oblasti. Nudimo i mogućnost zasebnog pohađanja pojedinačnih celina.

 • Koliko traju kursevi?

  Kursevi traju tri meseca (dva meseca predavanja + jedan mesec izrada projekta). Manji kursevi traju od jedne do četiri nedelje, zavisno od oblasti.

 • Kako funkcionišu predavanja?

  Predavanja se održavaju dva puta nedeljno i traju po tri sata. Polaznici imaju mogućnost da izaberu termin edukacije i to jutarnji od 9h do 12h ili večernji od 18h do 21h, vikendom od 12h do 15h ili 16h do 19h.

 • Specijalni začin, zašto smo mi drugačiji?

  Fokusirani smo na to da naši polaznici nauče da programiraju, zato im obezbeđujemo okruženje koje ispunjava najveće svetske standarde u pogledu aktuelnosti kurseva, znanja i tehničke opremljenosti. Radimo u malim grupama od četri polaznika. Posle svakog predavanja domaći, i svake dve sedmice benchmark testovi. Najboljim polaznicima je zagarantovana praksa kod partnera projekta.

Kursevi škole programiranja

Kursevi programiranja trenutno sadrže tehnologije koji pokrivaju LAMP stack ( Linux, Apache, MySQL , PHP ). Od front-end tehnologija ( HTML5, CSS3, JS, SASS, JADE ) do back-end tehnologija ( PHP, MySQL ) sa bibliotekama ( jQuery, Laravel ) i naprednim programiranjem u CMS platformi Wordpress

HTML5

HTML (HTML: Hyper Text Markup Language) jezik je osnova svake veb stranice, uz pomoć kog se prezentuje izgled i sadržaj iste. Omogućava formatiranje stranice, obradu slika, teksta i još mnogo toga.

CSS3

CSS (CSS: Cascading Style Sheets) i služi za definisanje stilova koji određuju izgled HTML elemenata date stranice.

Bootstrap

Bootstrap je open source biblioteka, odnosno kolekcija predefinisanih CSS pravila i JavaScript funkcija koje služe za olakšanu izradu internet stranica.

Sass

Sass (Sass:Syntactically Awesome Stylesheets) je skript jezik čiji kod se interpetira u CSS. Omogućava upotrebu DRY (don’t repeat yourself) principa čime znatno ubrzava čitav proces pisanja CSS pravila.

JavaSkript

JavaSkript je skriptni programski jezik koji se koristi za definisanje funkcionalnosti veb stranica na klijentskoj i serverskoj strani. U poslednje vreme se korisiti za izradu i desktop aplikacije.

jQuery

jQuery je danas najpopularnija JavaScript biblioteka. Dizajnirana je da pojednostavi navigaciju ka dokumentu, selektovanju DOM elemenata, pravljenju animacija, obrađivanju događaja i razvoju Ajax aplikacija.

PHP

PHP (PHP: Hypertext Preprocessor) je specijalizovani skriptni programski jezik koji se koristi za izradu dinamičkih veb stranica tj. za dinamičko generisanje HTML koda

MySQL

MySQL (SQL: Structured Query Language) je besplatan, open source RDBMS (Relational Database Management System) sistem za manipulisanje relacionim bazama podataka. Može se kombinovati sa programskim jezicima poput PHP, Java , Perl, Python.

WordPress

WordPress je Open Source Content Management System (CMS). Zasnovan je na programskom jeziku PHP i MySQL bazi podataka. Trenutno je najpopularniji CMS i koristi se na više od 20% ukupnog broja veb stranica.

Podeli sa prijateljima!

Podržavamo učenje u timu, jer smatramo da se na taj način lakše prevazilaze izazovi.
Prijavite se sa prijateljima i ostvarite dodatnih 10% popusta na obuke.

Kursevi

srednji

JavaScript Developer

1050
 • Osnove programiranja
 • Osnove JavaScripta
 • Metodologije JavaScripta
 • jQuery - Ajax - RESTful
 • Git
srednji

Backend Developer

1350
 • Osnove programiranja u PHPu
 • Algoritmi i MVC u PHPu
 • Relacione Baze i MySQL
 • OOP u PHP i Git
 • Laravel i konstrukcija API-a
napredni

Wordpress Developer

1800
 • Osnove Wordpress-a
 • WooCommerce
 • Settings API
 • Razvoj tema i REST API
 • Razvoj pluginova

Za srednje i napredne kurseve polažu se prijemni testovi da bi se ustanovilo da li polaznici imaju potrebno znanje da bi pohađali dati kurs. Ukoliko polaznici nemaju adekvatno znanje iz određenih oblasti, mogu pohađati neke od manjih kurseva kako bi bili spremni za sledeći prijavni rok.

Kratak opis kurseva

WEBDESIGNER

HTML

Osnovni izgled stranice daje HTML jezik. Polaznici će se upoznati sa primenom HTML naredbi za pravljenje tabela, izradu lista, umetanje slika, povezivanje sa internim i eksternim dokumentima.

CSS

Izgled internet stranice postiže se pomoću CSS jezika. Upoznaćemo polaznike sa korišćenjem atributa jezika CSS za oblikovanje izgleda tabela, lista za nabrajanje, okvira stranica, članaka, slika, linkova...

Responsive design

Sajtovi bez prilagodljivog dizajna su manje posećeni, jer su nečitljivi sa ekrana manjih dimenzija. Polaznici će se osposobiti za rad sa prilagodljivim (responsive) veb dizajnom, preko koncepcije "mobile first" izrade sajta kao i sa grid sistemom.

Bootstrap

Open source bibilioteka Bootstrap omogućava brži i lakši rad na razvoju sajta jer sadrži već definisane određene parametre. Polaznici će usvojiti osnovne principe i rad sa klasama. Primenom Bootstrap-a formatiraće tekstove, liste, tabele, tastere i oznake.

Sass

Skriptni jezik Sass pružiće polaznicima elegantna i moćna rešenja u programiranju izgleda internet stranica primenom CSS-kompatibilnih rešenja.

GIT

Sistem za kontrolu verzija GIT neophodan je za sinhronizaciju rada velikog broja programera na istom projektu. Polaznici će naučiti da koriste alate i komande nad lokalnim i udaljenim repozitorijumom, načine za spajanje, dodavanje i odbacivanje promena, načine za rešavanje konflikata i upravljanje repozitorijumima.

JAVASCRIPT DEVELOPER

Osnove programiranja

Polaznici će naučiti osnove programiranja koje će koristiti, kako u JavaScriptu, tako i u ostalim programskim jezicima. Dobro razumevanje osnova programiranja nužno je kako bismo programirali u bilo kom programskom jeziku.

Osnove JavaScripta

Polaznici će savladati osnovnu primenu JavaScripta. Naučiće čemu služi, kako se koristi i koliko je zapravo moćan programski jezik. Počeće od osnovnih komandi poput alert i console.log, a obradićemo funkcije, DOM, "pametne" forme i event listenere.

Metodologije JavaScripta

Jedan od najvažnijih delova JavaScripta su metodologije. Polaznici će biti upoznati sa principom design pattern-a, što će u znatnoj meri olakšati rad na projektima i rešavanje učestalih problema.

jQuery

Važan deo ovog kursa je i jedna od najpoznatijih JavaScript biblioteka - jQuery. Objasnićemo prednosti jQuery-a, njegove efekte i pristup DOM elementima. jQuery ćemo intenzivno koristiti i uz AJAX tehnologiju.

AJAX - RESTful

Glavna prednost Asinhornog JavaScripta i XML-a je to što možemo dodati elemente internet stranicama bez ponovnog učitavanja. Polaznici će naučiti kako da koriste AJAX, manipulacija XML i JSON tipovima podataka, a sve to u kombinaciji sa jQuery-em i JavaScriptom.

Potrebno predznanje

Za pohađanje kursa potrebno je osnovno znanje HTML-a i CSS-a. Svaki polaznik će polagati osnovni test kako bismo utvrdili njegovo znanje i spremnost za pohađanje kursa JavaScript Developera.

BACKEND DEVELOPER

Osnove programiranja u PHP

Prolazi se kroz osnovne PHP-a, sintaksu, post i get metode. Pisanje CRON zadataka. Rad sa niskama. Filtracija podataka. Pisanje i čitanje iz datoteka. Kreiranje direktorijuma i kretanje kroz file sistem. Korišćenje kolačića i sesija. Debagovanje.

Algoritmi i MVC u PHP-u

Uči se primena poznatih algoritama u PHP-u, sortiranje podataka, binarna pretraga... Nakon toga se uče design pattern-i koji mogu da se primene u PHP-u. Posebno se obraća pažnja na MVC pattern.

Relacione Baze i MySQL

Polaznici uče osnove relacionih baza podataka, pravila i arhitektura. Sintaksa i pravila MySQL. PHP konekcija sa bazom, slanje upita i manipulacija sa povratnim podacima.

Objektno orijentisano programiranje u PHP-u

Kurs sadrži dve celine. U prvoj celini se uči OOP kao paradigma, pisanje klasa, konstruktori, enkapsulacija podataka, polimorfizam... U drugom delu polaznici uče komunikaciju sa bazom pomoću PDO interfejsa.

Laravel i Git

Prolazimo kroz osnove Laravel-a, jedne od najpopularnih PHP biblioteka, u 2016. godini. Na kraju se uči Git, sistem za kontrolu verzija. Alat bez kog ne može da se započne ni jedan ozbiljan projekat.

Potrebno predznanje

Za pohađanje kursa potrebno je osnovno znanje HTML-a, CSS-a, Java Scripta i Ajax-a. Svaki polaznik će polagati osnovni test kako bismo utvrdili njegovo znanje i spremnost za pohađanje kursa Backend Developera.

Wordpress Developer

Uvod u Wordpress

Prolazi se kroz osnovne funkcionalnosti Wordpress-a. Instalacija na localhost, podešavanje permalinkova, podešavanje multisite-a. Instalacija tema, pluginova. Manipulacija sadržajem. Osnovne modifikacije tema. Pravljenje Child teme.

WooCommerce

Principi e-commerce-a. Instalacija WooCommerce-a. Podešavanje plugina. Podešavanje mogućnosti plaćanja. Opcije shippinga. Dodavanje i filtriranje proizvoda. Izmene izgleda prodavnice.

Settings API

Settings API služi dodavanje novih funkcionalnosti admin delu WordPress internet stranice. Ovo će nam dosta koristiti za naredne delove kursa i može se smatrati uvodom u razvoj tema i pluginova.

Razvoj tema i REST API

Učimo kako od nule da napravimo temu. Prave se dve teme, klasična tema, i tema za WooCommerce. Rade se filters, hooks i actions, kao i kreiranje i komunikacija sa API-jem.

Razvoj pluginova

Polaznici uče da prave svoj plugin kako bi proširili funkcionalnost sajta. Savladaće komunikaciju sa bazom, čuvanje i manipulaciju podataka, i plasirti svoj plugin na WordPress.org.

Potrebno predznanje

Za pohađanje kursa potrebno je osnovno znanje HTML-a, CSS-a, JavaScripta-a, PHP-a, MySQL-a i Gita. Svaki polaznik će polagati osnovni test kako bismo utvrdili njegovo znanje i spremnost za pohađanje kursa WordPress Developera.